Nelson Mandela Foundation

Zindzi Mandela post-1999
(Image: Nelson Mandela Foundation)
Zindzi Mandela
(Image: © Decade of Action for Road Safety)
Nelson Mandela, Graca Machel, Zindzi and Zenani and others
(Image: © NMF-Debbie-Yazbek)
Zindzi Mandela and Nelson Mandela
(Image: © NMF-Matthew Willman)
Zindzi Mandela 1985 No Conditional Release Soweto
(Image: Nelson Mandela Foundation)
Zindzi Mandela - young
(Image: © Morris Zwi)