Nelson Mandela Foundation

On  13 December, the Nelson Mandela Foundation hosted the wRite associates in paying tribute to Nelson Mandela.

Img 5019 1
Img 5021 1
Img 5022 1
Img 5023 2
Img 5051 1
Img 5052 1
Img 5054 1
Img 5055 1
Img 5056 1
Img 5057 1
Img 5058 1
Img 5059 1
Img 5061 1
Img 5063 1
Img 5064 1
Img 5065 1
Img 5067 1
Img 5070 1